Do Góry

Ośrodek Psychoterapii
i Seksuologii Amalteja

 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza seksuologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa
 • Terapia par
 • Terapia rodzin
 • Terapia seksuologiczna
 • Konsultacje psychiatryczne

O nas
Ośrodek AMALTEJA jest miejscem w którym możecie Państwo uzyskać profesjonalną pomoc, wsparcie i leczenie w sytuacjach, w których pojawia się poczucie, że dotychczasowe sposoby poszukiwania rozwiązań i radzenia sobie z trudnościami zawiodły, a pomoc najbliższego otoczenia, rodziny, przyjaciół okazała się niemożliwa lub niewystarczająca.

Zespół ośrodka skupia doświadczonych klinicznie specjalistów od wielu lat zajmujących się różnymi formami psychoterapii, pracujących pod stałą superwizją wewnętrzną, zewnętrzną i w różnych podejściach psychoterapeutycznych, co daje możliwość zaproponowania współpracy uwzględniającej indywidualne potrzeby, problematykę, specyfikę i możliwości osoby poszukującej pomocy.

Podstawową zasadą obowiązującą w ośrodku jest kierowanie się dobrem pacjenta i przestrzeganie fundamentalnych zasad etyki zawodowej zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Wszelkie ujawniane w trakcie spotkań informacje objęte są zasadą poufności i tajemnicy zawodowej.

OFERTA OŚRODKA

Specjaliści ośrodka oferują pomoc osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom, parom, małżeństwom i rodzinom. Pierwsze spotkanie ma zawsze charakter konsultacji diagnostycznej, w czasie której po zapoznaniu się z trudnościami pacjenta, może zostać zaproponowana jedna z form pomocy:

diagnoza
psychologiczna

psychoterapia
indywidualna

psychoterapia
dzieci i młodzieży

superwizja
indywidualna

diagnoza
seksuologiczna

terapia
seksuologiczna

psychoterapia
grupowa

superwizja
grupowa

diagnoza
psychiatryczna

terapia
par / małżeństw

psychoterapia
online

konsultacja
psychiatryczna

diagnoza
neuropsychologiczna

terapia
rodzin

terapia
uzależnień behawioralnych

farmakoterapiaPacjenci wymagający leczenia farmakologicznego lub zainteresowani farmakoterapią jako podstawową formą leczenia, mają możliwość skorzystania w ośrodku z konsultacji i dalszego prowadzenia przez specjalistę psychiatrii, chorób wewnętrznych, seksuologii.

ZAKRES POMOCY

Powody, które mogą skłaniać do szukania pomocy:

Zaburzenia nastroju

  - obniżony nastrój, utrata zainteresowań, brak poczucia sensu życia, męczliwość, brak motywacji, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia snu, stres, napięcie, niskie poczucie własnej wartości, pesymistyczne widzenie przyszłości, niezdecydowanie, bezradność, uczucie życiowego zagubienia, myśli i czyny samobójcze
  - zaburzenia afektywne dwubiegunowe, dystymia, cyklotymia, inne

Zaburzenia nerwicowe

- zaburzenia lękowe, napady paniki, fobie, myśli i czynności natrętne
- reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne, dysocjacyjne
- zaburzenia pod postacią somatyczną, uporczywe bóle psychogenne

Zaburzenia osobowości

- osobowość zależna
- osobowość lękliwa (unikająca)
- osobowość anankastyczna
- osobowość chwiejna emocjonalnie
(impulsywna, borderline)
- inne

Dysfunkcje seksualne

- brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja lub brak przyjemności seksualnej, brak reakcji genitalnej, zaburzenia orgazmu, wytrysk przedwczesny, dyspareunia, pochwica, nadmierny popęd seksualny, inne

Trudności związane z

- orientacją seksualną,
- identyfikacją płciową,
- preferencjami seksualnymi

Problemy w relacjach

- konflikty rodzinne,
- kryzys w związku,
- nieradzenie sobie w kontaktach z innymi ludźmi

Zaburzenia psychiczne

- schizofrenia,
- zaburzenia schizotypowe,
- schizoafektywne,
- urojeniowe

Uzależnienia

- od seksu, masturbacji, pornografii, hazardu, jedzenia, komputera, internetu, gier, inneZaburzenia odżywiania

- anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, otyłość, inne

Zaburzenia rozwoju, zachowania i emocji, okresu dzieciństwa i dorastania

inne powody związane ze specyficzną sytuacją danej osoby

Zespół

Magister psychologii. Specjalista Psychologii Klinicznej. Ukończyła Studia Podyplomowe „Psychologia Kliniczna” ze specjalnością zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Po ukończeniu studiów wyższych, zrealizowała pięcioletni proces specjalizacyjny na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Uzyskała tytuł Specjalisty Psychologii Klinicznej w dziedzinie Psychologii Klinicznej Zaburzeń Psychicznych wydany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Certyfikowana Psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu: 582). Ukończyła atestowany przez PTP całościowy kurs psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie specjalistyczne „Terapia par i małżeństw w ujęciu systemowym”. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów rekomendowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Certyfikowany Seksuolog Kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (nr certyfikatu: 111), absolwentka Szkoły Podyplomowej Seksuologii w Warszawie akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne ze specjalnością „Seksuologia Kliniczna” oraz wielu seksuologicznych specjalistycznych szkoleń kierunkowych organizowanych przez Zakład Seksuologii Klinicznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracuje pod superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Superwizor (aplikant) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową. Pracuje w ujęciu integracyjnym opierając się głównie na założeniach podejścia psychodynamicznego oraz systemowego.

Choreoterapeutka. Certyfikowany Instruktor Improwizacji i Symboliki Ciała uzyskany w Institut für Tanz und Bewegungsdynamik w Essen. Brała udział w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu choreoterapii i pracy z ciałem organizowanych m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii w Poznaniu.

Szkoliła się w metodzie hipnozy terapeutycznej przy Polskim Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową młodzieży oraz osób dorosłych, terapią par i małżeństw, terapią seksuologiczną. W swojej pracy integruje różne podejścia psychoterapeutyczne dostosowując metodę leczenia do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby poszukującej pomocy. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w ambulatorium zdrowia psychicznego i leczenia nerwic oraz oddziałach dziennych i całodobowych ogólnopsychiatrycznych, leczenia nerwic, zaburzeń odżywiania oraz w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Współpracuje z różnymi instytucjami prowadząc szkolenia o szeroko pojętej tematyce psychologicznej, psychoterapeutycznej i seksuologicznej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kieruje Ośrodkiem Psychoterapii i Seksuologii Amalteja. Pełni funkcję dyrektora NZOZ "Md CARE" Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych w Dworakch Staśkach.
Psycholog, Certyfikowana psychoterapeutka SNP i STR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu: 797). Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz całościowego 4,5 letniego Szkolenia z Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Pozostaje pod stałą superwizją grupową i indywidualną superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez kilka lat w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym oraz w w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku, gdzie przez ponad 11 lat zajmowała się diagnozą psychologiczną i psychoterapią w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej w Białostockim Centrum Onkologii. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej.
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku na kierunku psychologia kliniczna. Jest na zaawansowanym etapie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW posiadającym atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swój warsztat i wiedzę rozwija poprzez dodatkowe seminaria kliniczne prowadzone przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Swoje doświadczenie zdobywała w Szpitalu MSWiA na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA w Białymstoku. Aktualnie pracuje jako psychoterapeutka indywidualna i grupowa na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych NZOZ „MD Care” w Dworakach Staśkach.
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku na kierunku psychologia kliniczna. Jest na zaawansowanym etapie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW posiadającym atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swój warsztat i wiedzę rozwija poprzez dodatkowe seminaria kliniczne prowadzone przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Magister psychologii Wydziału Nauk Społecznych NWSP w Białymstoku. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Ukończyła całościowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów, które posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) oraz jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Szkoli się również w ramach seminarii teoretyczno - superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoanalitycznej. Pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Pracuje klinicznie z grupami oraz indywidualnie z pacjentem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Ośrodku Meandra w Białymstoku. Aktualnie jest psychoterapeutką indywidualną i grupową na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych NZOZ „MD Care” w Dworakach Staśkach.
Magister psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Studium Psychoterapii i Studium Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jest w trakcie Core Training ISTDP – Kursu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej rekomendowanego przez ISTDP Institute w Waszyngtonie. Przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Zdrowia Psychicznego SPP ZOZ w Choroszczy. Była zatrudniona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Białymstoku. Pracuje w podejściu psychodynamicznym pod superwizją superwizorów PTP.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (SP/1682/2019). Magister pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku. Aktualnie w trakcie magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku, Studium Profilaktyki Uzależnień organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne oraz Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz niedostosowanymi społecznie. Aktualnie jest psychoterapeutą uzależnień na Dzienny Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych NZOZ „MD Care” w Dworakach Staśkach. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych. W pracy kieruje się dewizą (Yaloma) „Jeśli nie wiesz co powiedzieć, mów prawdę”. Pracuje pod superwizją superwizora SNP PTP.
Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 638). Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ukończyła całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest w trakcie szkolenia i treningu w zakresie psychodramy Moreno organizowanego przez Polski Instytut Psychodramy. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w ramach Poradni Leczenia Nerwic i Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic. Pracuje w nurcie integracyjnym. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Instytutu Psychodramy. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów.
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła całościowe 4,5 letnie akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie integrujące głównie podejście psychodynamiczne i systemowe. Przygotowuje się do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP.

Prowadzi psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową na Dziennym i Całodobowym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych NZOZ „MD Care” w Dworakach Staśkach. Ma również doświadczenie w pracy osobami 60+ dzięki zatrudnieniu na Dziennym Oddziale Psychogeriatrii, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną oraz prowadzeniem terapii psychologicznej. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię grupową i indywidualną osób dorosłych. Podstawy teoretyczne oraz umiejętności praktyczne zdobywała uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (wcześniej Całodobowy Oddział Psychoterapii) SPP ZOZ w Choroszczy, gdzie prowadziła terapię grupową. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Psychologicznej, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną i psychoterapią indywidualną. Aktualnie jest psychologiem psychoterapeutą na Oddziale ogólnopsychiatrycznym SPP ZOZ w Choroszczy.

Psychoterapię prowadzi w oparciu o nurt psychoanalityczny. Pracuje pod stałą superwizją psychoterapeutów i superwizorów psychoanalitycznych.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Uzyskał specjalizacje I i II stopnia z chorób wewnętrznych, I i II stopnia z psychiatrii oraz z seksuologii. Ukończył studia podyplomowe w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

Ukończył dwustopniowe szkolenie w zakresie hipnozy terapeutycznej organizowane przez Polskie Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą oraz pierwszy i drugi stopień szkolenia w zakresie terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) stosowanej zwłaszcza w terapii traumy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia oraz w pracy z różnymi grupami pacjentów. Ukończył podyplomowe studia Zarządzania w ochronie zdrowia, zdał egzamin państwowy w ministerstwie Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu Państwa. Przez wiele lat był lekarzem na oddziałach internistycznym i psychosomatycznym SPP ZOZ w Choroszczy oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla chorych psychicznie. Od 2003 roku pełnił funkcję z-cy dyrektora ds. medycznych, a w latach 2005-2009 dyrektora naczelnego szpitala SPP ZOZ w Choroszczy. Jest prezesem NZOZ „MD Care”, od 10 lat odpowiedzialny za koncepcje rozwojowe Centrum Rehabilitacji i Adaptacji NZOZ „MD Care” w Dworakach Staśkach.

Integrując różne dziedziny medycyny i terapii, zajmuje się leczeniem farmakologicznym i terapeutycznym osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe, depresyjne, psychosomatyczne, psychogeriatryczne, psychotyczne i uzależnienia. Prowadzi sesje hipnozy terapeutycznej.Cennik

Rodzaj porady Czas trwania Cena
Pierwsza konsultacja indywidualna do 50 minut 170 - 200 zł
Pierwsza konsultacja pary, małżeństwa, rodziny 50 - 80 minut 200 - 350 zł
Diagnoza psychologiczna/ neuropsychologiczna 50 minut 150zł
Sesja psychoterapii indywidualnej 50 minut 150 - 170 zł
Sesja seksuologicznej psychoterapii indywidualnej 50 minut 180 zł
Terapia pary, małżeństwa, rodziny 50 - 90 minut 200 - 350 zł
Sesja psychoterapii online do 50 minut 150 - 180 zł
Konsultacja lekarska do 30 minut 200 zł
Superwizja indywidualna 50 min 170 zł
Superwizja grupowa do uzgodnienia do uzgodnieniaKontakt

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I SEKSUOLOGII AMALTEJA

Ośrodek Psychoterapii i Seksuologii Amalteja: 501 266 211

Bida Ewa: 667 202 527
Pasternak-Bogusz Joanna: 608 071 177
Siwerska Magdalena: 888 556 731
Sroka Aneta: 500 100 058
Wróblewska Aneta: 501 266 211
Wysocka Magdalena: 502 384 616

Adres:
ul. Zachodnia 2G/ 100
15-345 Białystok
Dojazd autobusami linii: 3, 16, 10, 26, 11, 23, 27, 8, 17

kontakt@psychoterapia-seksuologia.pl
www.psychoterapia-seksuologia.pl

Imię
Email
Treść wiadomości